Wylataj kieckę z kobietami w biegu! | Bieg Kobiet

Wylataj kieckę z kobietami w biegu!

Jesteś tutaj

Opis

Od niedziela, Lipiec 29, 2018 - 10:45 do sobota, Sierpień 18, 2018 - 00:00
Grupa FB Kobiety w biegu
wspólna aktywność
podstawowy
bezpłatne

Szczegóły wydarzenia

Bum! Jest nas już ponad 3 000 kobietek – jesteś już wśród nas? Ta liczba to już bardzo porządny argument, aby się zmotywować do biegania! W naszej grupie na Facebook KOBIETY w BIEGU co dzień wymieniamy się przebiegniętymi kilometrami, sukcesami oraz podnosimy się na duchu w razie niepowodzeń. Choć łączy nas Internet, wiele z nas dzięki biegom kobiet poznało się na żywo i do dziś rozwija swoje znajomości. Uważamy, że to jest naprawdę piękna sprawa!

wybiegajkiecke2.jpg

WYLATAJ KIECKĘ! ZMOTYWUJ SIEBIE i INNE! STARTUJ z NAMI w WARSZAWIE => ZAPISY

Dlatego postanowiłyśmy z dedykacją dla naszej wspaniałej, kobiecej społeczności stworzyć 3 tygodniowy projekt motywacyjny, który:

  • będzie motywował do letniej aktywności
  • spowoduje, że bez lęków o kondycję wystartujesz w najbliższej, warszawskiej edycji biegów kobiet
  • i wreszcie da Ci szansę na zdobycie pięknej, biegowej kiecki!

Uśmiechnij, się jeśli temat choć przez chwilę wzbudził Twoje zainteresowanie.

wylatajkiecke_0.jpg

A teraz konkret.  Wystarczy, że od 29 lipca do 18 sierpnia na naszą grupę będziesz wrzucać swoje inspirujące fotki w biegu. Zadbaj o napisanie przy tym kilku słów motywacji. Każdy post podpisz hasztagiem - #wylatajkiecke. Twoich publikacji przez cały czas trwania zabawy musi być przynajmniej 3, ale oczywiście będzie cudownie, jeśli zostawisz po swoich aktywnościach więcej motywującego nasz wszystkie śladu.

WYNIKI KONKURSU

19 sierpnia po godzinie 20:00 na naszej grupie ja wraz z Olą wybierzemy motywatorkę #1 i przedstawimy ją oficjalnie reszcie naszej biegowej bandy. 
Zaczynamy 29 lipca wieczorową porą!

Masz pytania? Pisz! marzena@kobietawbiegu.pl
Z biegowym pozdrowieniem,Marzena i Ola.

wylatajkiecke1.jpg
UWAGA: zapoznaj się z poniższym regulaminem.

Konkurs pod tytułem „Wylataj Kieckę”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja w Biegu, KRS: 0000689002, NIP: 8862999336, ul. Reymonta 2/4, 58-303 Wałbrzych.

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.com poprzez grupę „Kobiet w Biegu”.

4. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

5. Konkurs trwa od 29.07.2018 do 18.08.2018 r. do godziny 23:59.

§2 ZASADY UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami konkursu mogą być:

a) osoby fizyczne, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, posiadające konto na portalu Facebook.com

b) osoby fizyczne nie będące pracownikami organizatora konkursu, ani członkami ich rodzin.

2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć wraz z podpisem w mediach społecznościowych należących do strony Bieg Kobiet Anita Zawsze Pier(w)si. przetwarzanie danych osobowych w przypadku wygranej (imię, nazwisko, adres e-mail, adres oraz numer telefonu).

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

4. Zanim Uczestnik przystąpi do Konkursu, powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do udziału w Konkursie (tj. wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w § 3 Regulaminu) jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

§3 ZADANIE KONKURSOWE

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy na grupie „Kobiety w biegu” na portalu Facebook, w okresie trwania konkursu (od 29.07 do 18.08) opublikować co najmniej 3 posty ze zdjęciem.

2. Zdjęcia muszą być formie publicznie dostępnej, oznaczonej w poście komentarzem zawierającym hasztag: #wylatajkiecke.

3. Każdy użytkownik ma prawo publikować nieograniczoną liczbę postów.

4. Spośród uczestników jury składające się z przedstawicieli Organizatora wyłoni 1 Zwycięzcę.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w ciągu tygodnia od dnia zakończenia konkursu.

6. Organizator skontaktuje ze zwycięzcą poprzez portal Facebook.

7. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu art. 1 ust 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm., dalej jako „u.g.h.”), nie wymaga zgłoszenia ani zezwolenia, a niniejszy Regulamin nie podlega zatwierdzeniu stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 u.g.h.

8. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści uznanych za obraźliwe, ani też niecenzuralnych. Zgłoszenie konkursowe musi stanowić przejaw osobistej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich i powszechnie obowiązującego prawa.

9. Zgłoszenia konkursowe naruszające postanowienia Regulaminu, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną, będące niestosowne, obraźliwe, wulgarne lub w inny sposób naruszające dobre obyczaje, uczucia religijne, ukazujące treści powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne, lub zawierające treści reklamujące konkurentów Koordynatora lub produkty konkurentów Koordynatora, nie będą brały udziału w Konkursie, co oznacza m.in. że nie będą podlegały ocenie Jury.

§4 NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest spódniczka biegowa Zawsze Pier(W)si o wartości 200 złotych.

2. Organizator wybierze zwycięską odpowiedź oceniając przede wszystkim:

a) oryginalność i kreatywność w podejściu do zadania.

b) aktywność – ilość publikowanych postów oraz komentarzy pod innymi postami.

c) estetykę zdjęć.

3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu poprzez wiadomość wysłaną na profil Bieg Kobiet - Zawsze Pier(w)si oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

§5 PRAWA AUTORSKIE I INNE

1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać w prywatnej wiadomość na fanpage Bieg Kobiet - Zawsze Pier(w)si.

2. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Masz pytania, chcesz się z nami skontaktować. Zapraszamy!

Biegi i zapisy:
iwona@kobietawbiegu.pl

Wspólpraca:
marzena@kobietawbiegu.pl

* We don’t share your information with anyone.

Check out our Privacy Policy for more details.