Informacja o przetwarzaniu danych osobowych | Bieg Kobiet

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Jesteś tutaj

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie Ogólne”) informujemy, iż:

 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja w Biegu, ul. Reymonta 2/4, 58-303 Wałbrzych

 

II. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

1) prawidłowej organizacji Biegu Kobiet Zawsze Pier(W)si ii wszelkich akcji z nim związanych, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – przez okres niezbędny do realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa na Administratora.

2) otrzymywania informacji handlowych dotyczących przyszłych imprez, przedsięwzięć, produktów i oferowanych przez Administratora – do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

 

III. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w biegu.

 

IV. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.

 

V. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w biegu lub otrzymywania od nas informacji handlowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: kontakt@kobietawbiegu.pl

 

VI. Od dnia 25 maja 2018 r. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

 

VII. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w prawidłowej realizacji imprezy.

 

VIII.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych

Masz pytania, chcesz się z nami skontaktować. Zapraszamy!

Biegi i zapisy:
iwona@kobietawbiegu.pl

Wspólpraca:
marzena@kobietawbiegu.pl

* We don’t share your information with anyone.

Check out our Privacy Policy for more details.